Faq

Listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

Strona internetowa


Moja strona zachowuję się dziwnie
RemoteMe stale się rozwija i niektóre zmiany w bilbiotekach nie są wstecznie kompatybilne. Należ dodać nową stronę internetową z templatem jaki został wybrany wcześniej, następnie zastąpić blok head w niedziałającej stronie na head z nowej storny

ESP


Arduino nie łączy się do remoteMe
Sprawdź czy jest poprawnie wpisana nazwa sieci wifi i hasło, jeżeli to nie pomoże zmień ustawienia połaczenia w kreatorze kodu na "Use websocket connection".
Urządzenie się nie łączy ale łączyło się wcześniej
Sprwadź czy token z którego urządzenie korzysta nie został usunięty
Mój kod się nie kompiluje

W arduino IDE zaimportuj bilbioteki

  • remoteMe
  • remoteMeUtils
  • WebSockets by Markus Sattler <- Najczęsciej użytkownicy zapominają o tej bibliotece 😉

library Sketch -> include library -> manage libraries


Adres email : contact@remoteme.org