Aplikacja która skomunikuje ze sobą Twoje urządzenia takie jak arduino, RaspberryPi, nodeMCU, czy cokolwiek innego co ma możliwość połączenia się do internetu

Hostuj strony do sterowania urządzeniami w RemoteMe

Dzięki aplikacji RemoteMe, możesz hostować swoje strony internetowe do sterowania swoimi urządzeniami w chmurze RemoteMe. Tylko Ty i osoby którym wygenerujesz odpowiedni klucz mają do nich dostęp. Możesz mieć tyle stron ile tylko chcesz.

  • Utwórz urządzenie „webPage”
  • Przeciągnij na stronę swoje pliki (.html, .js, .css, .png) lub utwórz pliki z poziomu przeglądarki
  • Otwórz swoją stronę w przeglądarce, lub wygeneruj link do otwierania Twojej strony bez logowania

 

Przechowuj swoje pomiary w bazie danych RemoteMe z łatwym dostępem przez Api Restowe

Aplikacja RemoteMe posiada Api dzięki któremu możesz zapisywać swoje pomiary bezpośrednio z arduino ( lub jakiekogokolwiek innego ) podłączopnego do internetu do bazy danych RemoteMe. Zapisane dane możesz łatwo odczytać/kasować poprzez przygotowane Api Restowe do którego możesz się odwoływać ze swoich stron, lub z innych urządzeń

Arduino

Zapis trzech liczb – temperatura, wilgotność, ciśnienie do bazy danych do trzech osobnych „kolumn”

REST

odczyt w fomie jsona. Tak wczytanego jsona możemy na stronie internetowej wyświetlić w formie wykresu. Zobacz przykład

Wysyłaj wiadomości pomiędzy swoimi urządzeniami

Najwięszą zaletą aplikacji RemoteMe to łatwe wysyłanie wiadomośći pomiędzy  urządzeniami, niezależnie czy są one w tej samej sieci Wifi czy na drugim końcu świata.

Możesz wysyłać wiadomości synchronicznie. Przykład wysłania tablicy [1,1,2,3,5] do urządzenia o id 123 (czyli adresie 123) . Wiadomości tego typu możesz wykorzystać do sterowania diodą led, wysyłania danych do wyświetlacza itp

Arduino

JavaScript

Python Rasbperry Pi

REST

Other


Łatwo można wysyłać wiadomości korzystając z połączenia typu socket, webSocket, rest które można zaimplementować w jakimkolwiek języku, czy serwisach typu ITTT

jak i asynchronicznie. Np kiedy potrzebujesz odczytać temperaturę z termometra podpiętego do Arduino

Javascript - odczyt temperatury

Arduino - zwrócenie wyników

Wysyłaj wideo i steruj przez internet bez lagów

Dzięki technologii webRTC remoteMe tworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoim RasbperryPi,a stroną internetową, dzięki czemu obraz jest przesyłany bez opóźnień, A sterowanie jest bez lagów. Na RasbperryPi uruchamiasz program remoteMe który wysyła obraz do Twojej strony internetowej – nie potrzebujesz żadnych pluginów obraz zostanie wyświetlony w każdej nowoczesnej przeglądarce, również na tablecie i komórce

Tutaj znajdziesz kursy i przykłady