Główne założenia

RemoteMe.org pomoże Ci wysyłać wiadomości do Twoich urządzeń (również przez internet)

Urządzeniami są:

Każde urządzenie posiada:

Jeżeli planujesz podpiąć kilka podobnyc urządzeń np ESP, każde powinno posiadać swój deviceId

Każde urządzenie musi korzystać z bibliotek

Biblioteki są używane do komunikacji z aplikacje remoteme.org, Istnieją też kreatory które w łątwy sposób wygenerują potrzebny kod. Można też po zaznajomieniu się z bilbiotekami napisać własną stronę internetową czy sketch na arduino

Urządzenia są podłączone do remotemeOrg korzystając z socketów  (ESP) lub websocketów RasbperryPi, strony internetowe. W większości przypadków samo połączenie jest utrzymywane poprzez biblioteki a samo połączenie i jego szczegóły są niewidoczne dla użytkownika

Status połączenia jest pokazywany przy urządzeniu na karcie “devices”

Typy połączeń

Wiadomości

RemoteMe wysyła wiadomości do urządzeń poprzez ustanowione połaćzenie. Typ wiadomości jest dość sporo i odpowiadają za rejestracje urządzeń , przesył stanu aktualizacja plików. Użytkownik może również przesyłać własne wiadomości:

Jednak najłatwiejszą metodą kontroli urządzeń jest wykorzystanie zmiennych (Variables)

Zmienne

Jest to rodzaj publish subscribera – jedne urządzenie ( lub scheduler ) zmienia stan zmiennej, a urządzenia które są zainteresowane tymi zmianami dostają wiadomość o zmianie tej zmiennej

Do obsługi zmiennych wykorzystywane są biblioteki – javascriptowe, do arduino i do pythona  – a kod do ich obsługi może zostać wygenerowany automatycznie. Również strona internetowa może wysyłać zmianę zmiennej np po wciśnięciu przycisku, komponenty na stronę internetową mogą też zostać dodane łatwo przy pomocy kreatora

Więcej o zmiennych tutaj

Poczytaj