Podgląd i sterowanie pozycją kamery RaspberryPi w oknie przeglądarki

Wstęp

W poprzednim kursie (tutaj) pokazałem jak wyświetlić obraz z kamery RasbeprryPi w oknie przeglądarki. W tym kursie pokaże jak sterować pozycją kamery. Będziemy sterować na dwa sposoby

 • Przesuwając myszką/ palcem po wyświetlanym obrazie
 • Przechylając telefon i używając wbudowanego żyroskopu

Wszystko to w stronie internetowej otwartej w przeglądarce ( ja użyłem Chrome zarówno dla desktopu i smartfona, bo ma najlepsze wsparcie dla protokołu webRTC).

Całość kursu w formie wideo ( po angielsku) :

Jak to będzie działać

Podobnie jak obraz z kamery jest przesyłany protokołem webRTC, będziemy tym samym kanałem przesyłali instrukcje do sterowanie pozycją kamery. Komunikaty z przeglądarki będą trafiały do skryptu Pythonowego na RasbeprryPi, a ten odpowiednio wysteruję sterownik serw. Brzmi prosto i takie też będzie – przesyłanie komunikatów jest całkowicie po stronie RemoteMe, w skrypcie pythonowym należy jedynie zaimplementować funkcję, która jest uruchamiana po zmianie wartości zmiennej – więcej o zmiennych tutaj

Co potrzebujemy:

 • Podgląd
  • Raspberry PI Zero W
  • Dedykowanej kamery
 • Sterowanie
  • 12-kanał sterownik LED 16-bit PWM I2C zgodny z Adafruit

  • Dwa serwo mechanizmy kompatybilne z uchwytem na kamerkę

  • Uchwyt na kamerkę (link)
   Znalezione obrazy dla zapytania fpv servo

 • Zasilanie – nie podaje konkretnych zastosować – bo są one uzależnione od samych silników i od tego jakimi akumulatorami akurat dysponujemy. Ja użyłem akumulatorów LiPo 4*1.2V z konwerterem step-down

 

Podpięcie Serwo Mechanizmów:

Do sterowania servo mechanizmów użyjemy 12-kanałowego sterownika LED 16-bit PWM I2C zgodnego z Adafruit. Komunikuje się on z Rpi poprzez interfejs I2C. Adafruit udostępnia bibliotekę pythona która działa out-of-the-box, Jeżeli w drugim kroku instalacji remoteme na RPi wybraliście opcje [Tak] macie tą bibliotekę już zainstalowaną ;).

Podłączenia:

 

Pin SDA, SCL, i ground podłączamy do tak samo oznaczonych pinów w RPI:

oznaczenie pinów w RPI wygląda tak:

 

(czerwone oznaczenia pinów ułatwią Wam liczenie pinów na samym urządzeniu )

Tutaj znajdziecie pełny obrazek z wyprowadeniami Pinów Rpi

Montaż uchwytu kamerki – nie powinien nastręczyć trudności, jedyne na co trzeba zwrócić szczególną uwagę to zmontowanie uchwytu, żeby patrzyła ona na wprost i co najważniejsze serwo-mechanizmy były w pozycji centralnej. Co do samej kamerki bez znaczenia gdzie będzie góra/dół można to łatwo zmienić w ustawieniach programu RemoteMe na RPI

 

Na zdjęciach i filmie widać zieloną płytkę, do której jest zamontowane RPI i sterownik serw, pliki możecie ściągnąć stąd została ona zaprojektowana w ten sposób, żeby można było łatwo ją wykonać metodą termo transferu. W repozytorium znajdują się też pliki gerber do łatwego zamówienia np z allpcb.com gdzie zamówiłem swoją płytkę.

 

 

 

Płytka przyda się bardziej, gdy w następnym kursie dodamy sterowanie silników do naszego samochodu.

Jak to będzie działać:

 • do sterowania kamerą będziemy używać zmiennej typu SMALL_INTEGER_2, która przesyła dwie wartości liczbowe jedną z nich będziemy sterować osią x drugą osią y.
 • zmienna będzie zmieniana przez telefon lub komputer gdzie będzie wyświetlany obraz
  • przez przesuwanie myszką/ palcem po obszarze gdzie wyświetlane jest wideo
  • przy pomocy żyroskopu w smartphonie gdzie odchyl od wyjściowej pozycji będzie sterować odpowiednio osiami kamery

Zaczynamy:

Zaczniemy od utworzenie zmiennej zakładka variables -> add okno uzupełniamy:

Tworzymy klikając “Submit” więcej o zmiennych tutaj

Następnie podpinamy nasze RasbperryPi do RemoteMe.org jak podłączyć tutaj. Następnie na belce podłączonej malinki klikamy burger Menu i “Add External script with wizard”

W pierwszym kroku zaznaczamy zmienna cameraPos

Dzięki temu w wygenerowanym kodzie będziemy mieć funkcje gotowe do zaimplementowania do interakcji z naszą zmienną.

W kroku drugim nadajemy nazwę naszemu urządzeniu “python” i dowolne, nieużywane Id. W ostatnim kroku klikamy “Create device”. Więcej o urządzeniach python tutaj.

W otwartym oknie dodamy kod do obsługi naszych serwo mechanizmów:

Dodane linie zaznaczone są komentarzem #Added

Omówienie kodu

Dodanie bibliotek i deklaracja zmiennej globalnej pwm do kontrolowania kontrolera PWM (Adafruit_PCA9685 )
Ta funkcja będzie wołana, gdy smartphonem lub komputerem będziemy chcieli zmienić pozycję kamery. W parametrach dostajemy wartości osi x i y, i ustawimy  odpowiednio serwo mechanizmy podpięte do kontrolera PWM na pozycji 0 i 1 . Będziemy już otrzymywali zmienne, o odpowiednich wartościach np wartość (534,234) oznaczać będzie centralną pozycję kamery – dlatego do sterownika serw po prostu wpisujemy otrzymane liczby bez ich formatowania.
Funkcja do inicjalizacji biblioteki kontrolera PWM. Wartość 80 została dobrana metodą prób i błędów do moich serwo mechanizmów. Funkcja ta jest wołana w głównym bloku programu.

Po zapisaniu kodu program na RasbperryPi się zresetuję, żeby wczytać nowy skrypt.

Strona internetowa

Teraz dodamy stronę internetową z dwoma suwakami, żeby znaleźć centralną pozycję kamery i maksymalne wychylenia. W świecie idealnym liczby by były np 0,100 dla obu wartkości, czyli wysyłając zmienna o wartości (50,50) ustawilibyśmy naszą kamerę w pozycji centralnej, a wartość (100,100) skierowalibyśmy ją maksymalnie w górę i prawo. Niestety liczby te będą na pewno inne i musimy je znaleźć. Do tego celu stworzymy stronę internetową z dwoma suwakami które będą wysyłać zmienne a my będziemy wiedzieli jakie są wartości zmiennych.

Aby dodać stronę internetową – wybieramy “New Device ” -> “Webpage” i uzupełniamy następująco:

Po dodaniu rozwijamy belkę klikamy index.html i “edit with wizard”. Następnie “Insert component” i uzupełniamy:

Więcej o komponentach tutaj

Z najważniejszych informacji

 • będziemy sterować dwoma suwakami zmienna CameraPos
 • minimalny i maksymalna liczba jaką wyślemy to 0 – 1000 dla obu osi

 

Klikamy insert, zamykamy okno wizarda, i otwieramy stronę w nowej zakładce klikając index.html i wybierając “Open in new tab”.

Dostaniemy naszą stronę. Pierwszy suwak odpowiada za oś X- kamery (ruchy poziome – czyli rozglądanie się na boki) a drugi za oś Y (czyli rozglądanie się góra dół). Gdy suwaki sterują inaczej zamieniamy wtyczki serwo mechanizmy miejscami. Gdy serwa nie reagują sprawdźmy, czy zostały wpięte w odpowiednie miejsca.

Poruszając suwakami ustawiamy kamerę w centralnej pozycji dla mnie jest to  x=564 i y = 474.

 

Następnie wychylamy kamerę maksymalnie w minimalne wartości dla  mnie to Xmin=298 . Ymin= 223.

Następnie obliczmy wychylenie maksymalne dla kamery, w obliczeniach chodzi o to, żeby centralna pozycja znajdowała się w środku przedziału. Więc prosta matematyka

 • Xmax  = Xcenter-Xmin + Xcenter = 564 – 298 + 564 = 830
 • Ymax = Ycenter-Ymin + Ycenter = 474 – 223+ 474 = 725

Czyli oś X:  Xmin = 298, Xcenter = 564, Xmax = 830. ma osi wygląda to następująco:

chodzi o to, żeby odległości pomiędzy wartościami były takie samo a dodatkowo wartość Xcenter wskazywało centralne położenie kamery w płaszczyźnie poziomej.

a oś Y: Ymin=223, Ycenter=474, Ymax=725

Na suwakach sprawdźmy czy maksymalne wartości bez problemu ustawiają kamerę w odpowiedniej pozycji i serwa się nie blokują – jeżeli się blokują zwiększamy Xmin i powtarzamy obliczenia (albo obliczenia robimy od nowa ale bazując na Xmax).

 

Wracamy do edycji strony index.html i skasujmy suwaki usuwając ze źródeł strony linijkę :

I otwieramy ponownie Wizarda komponentów i wstawiamy komponenty

camera:

Status – w prawym górnym rogu wyświetli nam status połączenia:

Sterowanie palcem/ myszką poruszając po obrazie z kamery:

Zwróć uwagę, że uzupełniłem wartości Xmin itd obliczonymi wartościami.

i Gyroscope – żebyśmy mogli sterować smaprtphonem wychylając go w odpowiednich pozycjach:

Tutaj też wstawiłem obliczone wartości. Więcej o komponentach i konfiguracji tutaj

Warto też zmienić rozmiar wideo w źródłach index.html zamiast width i height wpiszemy style="width: calc(100vmin); height:calc(75vmin) "  – pozwoli to na wypełnienie obrazu kamery, gdy telefon jest w pozycji pionowej

Otwieramy naszą stronę w Smaprtphonie – najłatwiej klikając na index.html -> Get anymous Link -> klik na ikonę kodu QR i skanujemy go smartphonem.

Testujemy  przesuwając palcem po ekranie, gdy kamera zamiast do góry wychyla się na dół w komponencie <variable component="cameraMouseTrack" index.html zmieniamy  invertX="false"  na  invertX="true" 

Gdy podobnie jest z osią Y zmieniamy w tym samym komponencie wartość invertY

Żyroskop włączamy klikając przycisk Gyroscope – zapamiętuje on pozycją smartphone’a i zmieniając wychylenie zmieniamy pozycją kamery – gdy wychylenie w lewo powoduje ruch w prawo postępujemy analogicznie z komponentem do przesuwania palcem ale tym razem edytujemy komponent <variable component="gyroscope". Gdy chcemy, żeby żyroskop reagował delikatniej zwiększamy wartości zmiennych xRange i yRange

 

To tyle na dzisiaj w wideo na początku kursu są przedstawione wszystkie kroki.

Pozdrawiam,

Maciek