RasbperryPi może zostać podłączone do systemu remoteMe podobnie jak każde inne urządzenie (ESP, storna internetowa). Jednak procedura dodawania jest nieco inna. Żeby dodać RsbperryPi nie wybieramy “New devices” ale uruchamiamy program na malince który doda i wszystko za nas skonfiguruje.

RemoteMe zostało przetestowane z RaspberryPi2, RasbperryPi3 i RasbperryPi zero W, ale powinno też działać na innych modelach

Dodawanie RasbperryPi

Najszybszy sposób

w zakładce devices wybierz new device  a potemNew RasbperryPi

pojawi się okno

Podłącz się puttym lub innym podobnym programem do RasbperryPi. Następnie wklej (shift+insert w puttym) komendę z pierwszego czarnego prostokąta. Instalator automatycznie zainstaluje program i podłączy się do RemoteMe

Żeby uruchomić już zaisntalowany program przejdz do folderu remoteme (jest on tam gdize uruchomiłeś wcześniejszą komendę ) i uruchom remoteme wołając./runme.sh

 

Step by step way:

Podłącz się puttym lub innym podobnym programem do RasbperryPi. Następnie przejdź do katalogu gdzoe zostanie utworzony folder remoteme ze wszytkimi potrzebnymi plikami.

Program RetemoMe nie wprowadza żadnych zmian w Twojej malince oprócz katalogu remoteme i instalacji opcjonalnych bilbiotek pythonowych

w terminalu uruchom

git clone git://github.com/remoteme/remoteme.git

pro tip 🙂 żeby wkleić tekst ze chowka w puttym użyj  shift+insert

Spowoduje to ściągnięcie potrzebnych plików z repozytorium gita

otwórzmy nowo powstały katalog

cd remoteme

i wpiszmy polecenie

python3.5 install.py

Kreator instalacji zada nam parę pytań

pierwsze z nich to czy zainstalować bilbioteki pythona

 • zainstaluje bibliotekę https://pypi.python.org/pypi/psutil
 • zainstaluje bibliotekę https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_PCA9685

Wcismay klawisz y i Enter

Następnie wpiszmy nazwę naszego RasbperryPi ( proponuje Rpi) i deviceId coś niepowtarzalnego np 1 o ile wcześniej nie mieliśmy takiego urządzenia

Następnie system poprosi o token, znajdziemy go w app.remoteme.org w zakładce tokens

kopiujemy i wklejamy do terminala (shift+insert dla puttego )

(jeżeli chcesz coś zmienić uruchom kreatora raz jeszcze albo dokonaj zmian w pliku conf.json)

następnie uruchamiamy

./runme.sh

i dostaniemy coś podobnego do tego

a nasze Rpi zarejestruję się na naszym koncie i zmieni ikonę połąćzenia

at https://app.remoteme.org/en/#/app/devices 

zielona ikonka: wskazuje że urządzenie jest podłączone

 

Dobrze jest od czasu od czasu uruchomić komende git pull w folderze remoteme żeby pobrać najnowszą wersje oprogramowania

Co się właściwie stało:

poprzez sklonowanie repozytorium na naszej malince pojawiły się pliki

 • conf.json – konfiguracja – uzupełniona przez kreatora
 • confOrg.json – konfiguracja użyta przez kreatora (lepiej nie zmieniać 😉 )
 • install.py – kreator który uruchomiliśmy
 • leafDevices – folder na pszyszłe urządzenia pythonowe i bilbioteki do nich
 • LICENCES – licencje do użytego oprogramowania
 • log.conf – konfiguracja logów
 • logs – logi
 • media_config.conf, webrtc_streamer.conf – konfiguracja wideo i połączenia webRTC więcej  tutaj
 • README.md – narazie nic ciekawego
 • remoteme – główny program remoteMe
 • remoteme_manager.py – program w pythonie do zarządzania programem remoteMe
 • runme.sh – uruchamia remoteMe

Nie jest zalecane ręczne modyfikowanie plików poza  media_config.conf, webrtc_streamer.conf  więcej o plikach tutaj  tutaj

O zarządzaniu i komunikacji z rasbperryPI tutaj