This is beta version of the system and it comes with  with absolutely no warranty, However I made every effort, to made this application works properly.

Users are obligated:

  • not to insert into system any personal  or illegal data.
  • do not use application in illegal way

In case of any questions please contact me:

Published  (https://github.com/remoteme) sourcecode are under MIT licence

Stored Data:

  • Email – stored encrypted in database – use to send news ,questions, questionaries, link for password reset
  • Password is stored using strong hash function (Bcrypt)

To wczesna wersja aplikacji i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za jej działanie. Jednakże dołożyłem wszelkich starań żeby aplikacja działała prawidłowo.

Użytkownik jest zobligowany:

  • do nie umieszczania w systemie żadnych danych osobowych , ani takich które są prawnie zabronione.
  • nie używać aplikacji w sposób który łamie prawo

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt 

Udostępnione (https://github.com/remoteme) kody źródłowe są na licencji MIT

Przetrzymywanie danych:

  • Mail użyty w czasie rejestracji jest używany do wysyłania newsów, linka do resetu hasła, pytań, ankiet